Schadevergoeding

Als u schade lijdt door een ander, kunt u deze aansprakelijk stellen. De meeste kans op een bevredigende schaderegeling heeft u als de veroorzaker van de schade verzekerd is. Is hij dat niet, dan kan uw eigen verzekering bij bepaalde verzekeringsvormen, bijv. bij een all risk autoverzekering, de schade vergoeden.

Lijdt u schade tengevolge van een misdrijf, dan ligt de zaak veel ingewikkelder. Een proces op grond van onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter is langdurig, kostbaar en haalt vaak weinig uit doordat de dader lang niet altijd in staat is de schade te betalen. Als het om geen al te groot bedrag gaat, kunt u zich als slachtoffer ‘voegen’ in een strafzaak: totf 600,bij de kantonrechter en tot f 1500,bij de rechtbank. De rechter in een strafzaak kan behalve een veroordeling aan de veroordeelde als bijzondere voorwaarde opleggen dat hij de veroorzaakte schade aan het slachtoffer vergoed, terwijl de officier van justitie de mogelijkheid heeft van vervolging af te zien op voorwaarde dat de verdachte de schade betaalt.

Schadefonds
Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds keert niet uit als u de schade zelf kunt betalen of van de verzekering vergoed krijgt. Ook mag u de schade niet door eigen schuld hebben opgelopen en moet het misdrijf in Nederland zijn gepleegd. Een uitkering moet binnen 6 maanden na het gebeuren worden aangevraagd.

Immateriële schade
Vaak lijdt men niet alleen materiële, maar ook immateriële schade in de vorm van leed en pijn. Soms is het mogelijk hier ook een geldelijke vergoeding voor te krijgen, die smartegeld wordt genoemd.