Scharen slijpen

Slijp scharen alleen wanneer ze erg soomp zijn geworden. Het metaal van de bladen wordt smaller en dunner naarmate ze vaker zijn geslepen -en daar knippen ze ook niet beter van. Mogelijk moet dan een scharesliep te hulp komen.

Ga niet meteen slijpen. Draai eerst de schroef vast waarmee de bladen aan elkaar zijn bevestigd. Soms knipt de schaar daarna zo goed dat slijpen overbodig is geworden.

Slijp de schaar op een wetsteen. Zet de wetsteen vast met de grove kant naar boven, en doe er een beetje machineolie op. Doe de schaar dan open. Houd één blad en handvat vast en zet de snijkant van het andere blad verticaal op de wetsteen. De hoek vanaf de schroef moet kleiner zijn dan 10″; de snijkant ligt dus vrijwel plat tegen de steen. Haal het blad nu diagonaal over de steen (in de richting van de pijl) tot het scherp genoeg is. Doe dan hetzelfde met het andere blad. Veeg de snijvlakken af met een zachte doek en doe de schaar een paar keer open en dicht om achtergebleven slijpsel te verwijderen. Laat diepe moeten in het snijvlak verwijderen door een scharesliep.