Schenkingen

U bent natuurlijk vrij schenkingen te doen aan wie u maar wilt. Zijn deze fmancieel gezien aanzienlijk, dan kunnen ze echter consequenties hebben die u niet hebt overzien.

Volgens de wet moet u uw kinderen in principe gelijk behandelen. Schenkt u bijvoorbeeld aan één van hen een aanzienlijk bedrag, dan moet deze schenking worden beschouwd als een voorschot op de erfenis. Blijkt de erfenis later o.a. door deze schenkingen relatief gering te zijn, dan zou het weleens zo kunnen zijn dat het kind dat de schenking ontving nog geld verschuldigd is aan de andere erfgenamen.

Schenkingen hebben soms ook fiscale gevolgen. Als ze boven een bepaald bedrag uitkomen (waarover de belastinginspectie u kan inlichten), is schenkingsrecht verschuldigd.