Schilderen met kwast

Maak de latjes stofen vetvrij. Schilder eerst de kant die het minst in het oog loopt, de achterzijde bijvoorbeeld. Werk vanaf de kant waar de latjes naar beneden wijzen. Gebruik een kwast die even breed is als de latjes. Begin bovenaan. Schilder vanaf de plaats waar een latje in het raamwerk is bevestigd en werk naar het midden toe. Werk vervolgens van de andere bevestigingspIaats naar het midden, zodat de natte randen elkaar iets overlappen. Schilder het raamwerk het laatst. Keer de deur om en schilder vervolgens de andere kant.

Schilderen met verfspuit
Werk buitenshuis of in een goedgeventileerde ruimte. Oefen zo nodig eerst op een stuk papier. dat de latten horizontaal staan. Begin bovenaan en spuit de deur in vloeiende, heen en weer gaande bewegingen. Breng liever een paar dunne lagen aan dan één dikke. Laat iedere laag wel eerst drogen.