Schoonmaken en vervangen van accuklemmen

Gecorrodeerde en losse accuklemmen vormen dikwijls een oorzaak van startproblemen of het niet opladen van de accu. Controleer en reinig ze tweemaal per jaar.

Maak, met uitgeschakeld contact, eerst de klem van de minen vervolgens die van de plus-pool los. Draai hiertoe het boutje los en maak draaiende en op-en-neergaande bewegingen met de klem. Tik zo nodig met een hamer tegen de klem; doe dit met beleid, want anders gaat de pool van de accu los en is de accu aan de bovenkant niet meer dicht.

Krab met een mesje en een staalborstel alle corrosie (kopersulfaat) zorgvuldig weg. Het kopersulfaat lost op in water.

Accuklemmen vervangen

Verroeste accuklemmen kunt u vervangen. De min-klem wordt vast aan de massastrip verkocht. De plusklem zaagt u met een ijzerzaagje van de kabel los, zodanig dat de kabel nog lang genoeg is om de accupool te bereiken. U monteert de nieuwe accuklem met schroefaansluiting, nadat u de isolatie aan het uiteinde van de kabel heeft verwijderd.