Schotwonden

De meeste schotwonden worden veroorzaakt door geweren die men bij de jacht gebruikt. Maar alle soorten vuuren luchtdrukwapens, ook kleine, zijn in principe gevaarlijk.

Bij alle ongelukken met vuurwapens kan de kogel twee wonden veroorzaken; een op de plaats waar het projectiel het lichaam binnendringt en een op de plaats waar hij het lichaam verlaat. Houd daar rekening mee bij het verlenen van eerste hulp. Als er slechts een wond zichtbaar is, kan de kogel ergens in het lichaam zijn blijven steken. Een schot hagel levert een groter aantal kleinere verwondingen op. Een kogel kan aanzienlijke schade aanrichten aan het weefsel en een getroffen bot versplinteren.

Waarschuw bij het aantreffen van een schotwond altijd een arts. Totdat deze komt kan men zelf de eerste hulp bieden. Bedek daartoe de wond met een schoon verband of met de blote handen om de bloeding te stelpen, tenzij er sprake is van een botbreuk. Als er sprake is van twee wonden dienen deze allebei afgeplakt te worden. Verbind vervolgens de wond als het bloeden afneemt. Laat het getroffen lichaamsdeel iets hoger rusten.

Probeer nooit zelf de in het lichaam achtergebleven kogel of de hagel te verwijderen. Laat dat altijd aan een arts over.