Shock

Shock treedt op als de bloedtoevoer naar vitale lichaalnsdelen bij een ernstige verwonding wordt verstoord. Dat kan zijn bij verbranding, een inwendige bloeding, een hartinfarct of een ernstige aandoening in de ingewanden zoals een darmperforatie. Shock kan ook worden veroorzaakt door hevig vochtverlies ten gevolge van overgeven of diarree. De toestand kan zich geleidelijk ontwikkelen van een duizelig gevoel tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood.

Een shocktoestand is niet hetzelfde als een emotionele schok die zich onmiddellijk na een ongeval of een andere onplezierige ervaring kan voordoen. Het slachtoffer herstelt hiervan lichamelijk meestal vrij snel.
Leg bij het verlenen van eerste hulp het slachtoffer plat neer en behandel zichtbare verwondingen of datgene wat de shock veroorLaakt heeft. Stel het slachtoffer op zijn gemak.

Maak vervolgens knellende kleding los aan hals, borst en middel. Dek het slachtoffer luchtig toe met een jas of een dunne deken. Leg, indien mogelijk, zijn benen hoger om de bloedtoevoer naar de hersenen te bevorderen. Als het slachtoffer bewusteloos is, dient men hem op zijn buik in een stabiele zijhouding te leggen. Waarschuw ten slotte onmiddellijk een 8rtg als dat kan zonder het slachtoffer alleen te laten.