Slakken

In het algemeen kan worden gezegd dat huisjesslakken niet schadelijk zijn en naaktslakken wel. Huisjesslakken voeden zich hoofdzakelijk met rottende plantedelen en zijn dus nuttige opruimers. Wel bevuilen ze groenten met hun uitwerpselen en slijm. Naaktslakken kunnen veel vraatschade toebrengen aan perkplantjes, zaailingen, gewassen in de moestuin, aardbeibedden enz.

Behalve de bekende en vaak afdoende slakkenkorrels op basis van mercaptodimethur of metaldehyde, zijn er ook enkele milieuvriendelijke methoden om slakken te bestrijden.

In de eerste plaats kunt u gebruik maken van hun gewoonte zich overdag op vochtige, donkere plekken schuil te houden door tussen de planten uitgeholde halve aardappelen, sinaasappelschillen en dergelijke te leggen, waar de slakken zich ‘s morgens onder terugtrekken. U kunt ze dan overdag verzamelen en in zeepsop doden. Het ingraven van schoteltjes met bier of grapefruitsap is ook zeer doeltreffend. De slakken kruipen hier ‘s nachts in en verdrinken. Ten slotte kunt u plantjes beschermen door voor de slakken onoverkomelijke obstakels rond de stengels te plaatsen, zoals een ring van kalk of van blik. Een oud huismiddeltje is het strooien van zout, maar dit beïnvloedt de bodemgrond nadelig en bovendien sterven de slakken zeer langzaam, waarbij ze veel slijm afscheiden.