Slijmbeursontsteking

De wetenschappelijke naam voor deze aandoening is bursitis. Het is een ontsteking van de slijmbeurs, waardoor een abnormale opeenhoping van vocht ontstaat en de slijmbeurs zwelt. Een slijmbeursontsteking boven de knie, ook bekend als stratemakersknie, is het gevolg van veel knielen op een harde ondergrond en de daaruit resulterende spanning en druk. Mensen die bij hun werk de hele dag met de ellebogen op hun bureau zitten, kunnen bursitis aan de ellebogen krijgen.

Bursitis van de grote teen (voetknobbel) heeft te maken met een chronische irritatie van het betrokken gewricht. In andere gevallen treedt de ontsteking plotseling op zonder een aanwijsbare oorzaak.

Men kan de pijn verlichten door warme of koude natte kompressen aan te brengen of door het gebruik van een pijnstiller. Vermijd druk op de ontstoken plaats. Raadpleeg de arts als de pijn en de zwelling te hevig zijn. Hij kan het teveel aan vocht verwijderen. Ook kalkneerslag in het gewricht kan verwijderd moeten worden.