Snijwonden

Voor kleine snijwonden en schrammen hoeft men geen arts in te schakelen, tenzij er infectie optreedt of als de wond veroorzaakt werd door een vuil of roestig voorwerp.

Over het algemeen is aan de mate van bloedverlies of aan de omvang van de wond te zien of het om een ernstige verwonding gaat. Prikof steekwonden kunnen echter bedriegelijk zijn omdat de schade aan de buitenkant klein kan zijn. Zorg in die gevallen na het verlenen van eerste hulp voor deskundige medische assistentie.

Bij de behandeling van een eenvoudige snijwond dient de huid rondom de wond goed schoongemaakt te worden. Gebruik daarvoor gaasverband of watten en lauw water met een ontsmettingsmiddel. Reinig van de wond uit naar buiten en zorg dat er tijdens het schoonmaken geen water in de wond kan komen. Gebruik steeds schone watten