Snuitkevers – Maatregelen tegen deze plantenvemielers

Snuitkevers herkent u aan de tot een lange, gebogen snuit vergroeide kop, met aan het uiteinde hiervan twee geknikte sprieten. Niet alle soorten zijn even schadelijk, maar enkele behoren tot beruchte vernielers van bloesems, vruchten en stammen. Tot de snuitkevers behoren ook de graanen rijstklanders, die veel schade in de graanen rijstpakhuizen aanrichten en zich in huis aan macaroni en andere meelprodukten vergrijpen.

De appelbloesemsnuitkever zet eitjes af op de bloemknoppen van appelbomen, waarna de larven ze kapot vreten. De dennesnuitkever is juist als volwassen insekt schadelijk, doordat hij nieuwe dennenaanplant op grote schaal ontschorst, waardoor de sapstroom wordt onderbroken en de bomen vatbaar zijn voor schimmels en afsterven. Zeer schadelijk is ook de hazelnootsnuitkever, die een gat boort in de nog groene hazelnoot en hier een eitje in deponeert. Vervolgens wordt de vrucht door de larve opgegeten.

Zoals bij de meeste kevers is bestrijding vrijwel ondoenlijk. De beste remedie is een goed onderhoud van de tUin, waarbij problemen snel worden onderkend en aangetaste plantedelen worden verwijderd en vernie-
tigd.