Softbal – Regels en het speelveld

Softbal is een van honkbal afgeleide sport. De belangrijkste verschillen zijn:
softbal wordt door heren èn dames gespeeld; speelveld bij softbal is kleiner; de bal daarentegen groter; een wedstrijd duurt 7 innings, bij honkbal 9; het werpen geschiedt bij softbal onderhands; de spelers mogen geen honken ‘stelen’.

Het gaat er bij dit spel om dat een team zo veel mogelijk punten scoort in iedere slagbeurt, en dat het veldteam dit zo veel mogelijk tracht te verhinderen. Elk team bestaat uit 9 spelers. Wanneer een team aan slag is, krijgt men één voor één een slagbeurt. De leden van de vetdploeg hebben allen hun eigen positie. Men onderscheidt de werper (pitcher), de ach~rvanger (catcher), de korte srop, de 1e honkman, de 2e honkman, de 3e honkman, de linksvelder, de midvelder en de rechtsvelder. Degene die aan slag is, staat klaar in het slagperk, en probeert de hem, (zo moeilijk mogelijk) toegeworpen bal het veld in te slaan, zodat hij een van de honken kan bereiken. Als hij de thuisplaat (het 4e honk) is gepasseerd, heeft hij een punt gescoord voor zijn team.