Spint

Bladeren van kameren kasplanten kunnen soms witte vlekjes vertonen, verwelken en afvallen. De oorzaak hiervan moet u meestal in kleine mijten -die tot de spinachtigen behoren -en hun larven zoeken. Onder droge, warme omstandigheden kan de spintmijt zich massaal vermeerderen. De mijten en hun larven houden zich aan de onderzijde van de bladeren op. Ze zuigen de plantesappen op, waardoor de witte vlekjes ontstaan. In het najaar sterft de populatie af op de wijfjes na, die in spleten en kieren overwinteren, om het volgende voorjaar bij toenemende warmte en droogte voor de volgende generatie te zorgen.

Wering en bestrijding
Als u de omstandigheden voor de mijt onplezierig maakt, dus droogte en warmte vermijdt, zal er niet snel een spintepidemie uitbreken. Ook een goede verzorging en hygiëne voorkomen veel narigheid.
Verder zijn er diverse chemische bestrijdingsmiddelen ontwikkeld die zeer doeltreffend zijn. De meeste hiervan zijn op basis van diazinon, dichloorvos, malathion, carbaryl, dinocap, pyrethrinen en nog enkele bekende insekticiden. U moet eraan denken in de kas niet alleen de planten, maar ook stokken en dergelijke te behandelen.