Spreekbeurt Maan

Dit is de natuurlijke satelliet van de aarde. Zij heeft een doorsnee van 3476 km en draait meestal opeen afstand van 384.000 km in 27 dagen en 12 uur om onze aarde heen. Ook de maan kent een dag en een nacht, maar deze duren elk ongeveer 14 dagen. De temperatuur aan de dagzijde is 120″ C, terwijl het aan de nachtzijde ISO” C vriest. Doordat de maan in 28 dagen om de aarde draait, ontstaan de «schijngestaltew,: Dat zijn die gedeelten van de maan die door de zon zijn beschenen en daardoor zichtbaar geworden zijn. Er zijn verschillende gestalten. De nieuwe maan: de zon staat in dezelfde richting van de maan, waardoor de maan onzichtbaar is; volle maan: de maan staat in tegenovergestelde richting van de zon waardoor de verlichte zijde van het maanoppervlak zichtbaar is. Op de tussenliggende dagen is een deel van het maanoppervlak zichtbaar en spreekt men van eerste en laatste kwartier.