Spreeuwen overlast

Spreeuwen leven in zwermen. Het zijn agressieve, brutale, maar in het alge.meen wel nuttige vogels die grote hoeveelheden schadelijke insekten opruimen. In de kersetijd brengen ze veel schade toe aan de oogst. Een afdoende bestrijding van de spreeuwen is nog niet gevonden. Een gaas over de schoorsteen voorkomt dat ze de rookkanalen verstoppen. Het enige mij bekende, slechts ten dele werkende afweermiddel om ze uit de kersebomen te houden, is een net met fijne mazen over de boom aan te brengen.

Geef een reactie