Stedelijk Museum Alkmaar

De ‘Vereeniging ter viering van den gedenkdag van Alkmaars ontzet’ heeft in 1871 de basis gelegd voor dit museum, dat in 1968 in het gerestaureerde gebouw van de St. Sebastiaansschutterij zijn definitieve behuizing vond.
Het karakter van de collectie wordt voor een groot deel bepaald door de voorgeschiedenis van het museum en van het gebouw. De gebeurtenissen rond Alkmaar tijdens het beleg door het Spaanse leger in 1573 worden getoond aan de hand van schilderijen, voorwerpen, wapens en een maquette.


Van de schutterij, die vanaf de 14e eeuw in Alkmaar de orde en veiligheii moest handhaven en die pas aan het begin van deze eeuw werd opgeheven zijn o.a. schuttersstukken, groepsportretten en zilveren slobberschalen te zien.
Archeologische vondsten, die bij opgravingen in de stadskern te voorschijn zijn gekomen, zijn in vitrines tentoongesteld. Vooral door schenkingen is het museuni in het bezit gekomen van een paar prachtig* verzamelingen, o.a. van tegels, antiek speelgoed en gevelstenen. De 2oe-eeuwse kunst wordt vertegenwoordigd door schilderijen uit de Bergense school en werken van Alkmaar se kunstenaars.

Doelenstraat 3
072-110737
Openingstijden: ma t/m do 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur, vr 10.00-17.00 uur, zo 14.00-17.00 uur
Toegang gratis