Stotteren

Stotteren en hakkelen zijn verwante vormen van spraakgebreken. Vaak is de oorzaak psychisch. Iemand die srottert, ondervindt moeilijkheden bij het beginnen van een zin of een woord en herhaalt de klank, meestal de eerste lettergreep van een woord, krampachtig. Iemand die hakkelt, herhaalt onwillekeurig een lettergreep of zelfs een heel woord. De termen worden vaak door elkaar heen gebruikt.

Stotteren heeft vaak een emotionele schok als oorzaak. Het kan echter ook een familiekwaal zijn. Het begint meestal in de kinderjaren, maar soms ook pas in de puberteit. Srotteren komt meer voor bij links-, dan bij rechtshandigen.

De maatregelen voor genezing zijn op twee uitgangspunten gesroeld. Psychische hulp kan gepaard gaan met een speciale training, gebaseerd op een gecontroleerde ademhaling. De hulp van een arts is in ieder geval onontbeerlijk, ook al kan men de eerste stappen op de weg naar herstel zelf zetten door de stotteraar rustig te aanhoren en vooral niet de draak te steken met zijn ongemak.