Symptomen en regels ter voorkoming van Migraine

De verschijnselen van migraine verschillen van mens tot mens. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden. Bij de klassieke migraine gaat een zware hoofdpijn samen met een groot aantal nevenverschijnselen. Bij de algemene migraine blijven de klachten echter meestal beperkt tot hoofdpijn.

Verschijnselen Migraine
Een onmiskenbare waarschuwing dat een aanval op komst is, vormt een kenmerkend verschijnsel. Deze voorlopers kunnen bestaan uit gezichtsstoornissen, zoals heldere stippen of zigzaglijnen voor beide ogen. Enkele minuten later kunnen gevoelloosheid, oorsuizingen en slapte in een deel van het lichaam ontstaan. Duizeligheid en stoornis van het bewustzijn vormen ook kenmerken. Het spreken kan licht bemoeilijkt zijn. In de loop van twee of drie minuten kunnen de verschijnselen zich verplaatsen van het ene lichaamsdeel naar het andere. Deze eerste symptomen verdwijnen geleidelijk om te worden gevolgd door een zware, bonkende hoofdpijn, vaak aan één zijde van het hoofd. Misselijkheid en overgeven zijn ook kenmerkend.

Ga bij een aanval in een verduisterde kamer liggen en probeer te rusten. Lichte pijnstillers in de voorgeschreven dosering verlichten de hoofdpijn. Gebruik tijdens een langdurige aanval geen zware maaltijden. Daardoor vermindert de kans op braken.

Om een aanval te voorkomen en te leren leven met migraine kan men een paar maatregelen in acht nemen. Houd een paar maanden een dagboek bij waarin de aanvallen genoteerd worden. Schrijf op onder welke omstandigheden (eten, drinken, spanningen e.d.) de pijn begon. Vermijd chocolade, kaas, citrusvruchten en alcohol. Eet regelmatig kleine hoeveelheden. Gebruik eventuele medicijnen precies volgens voorschrift. Stress kan een oorzaak zijn. Probeer de tijd goed in te delen en de benodigde ontspanning te nemen. Zwemmen en yoga zijn goede oefeningen om migraine te voorkomen omdat zij het lichaam ontspannen.