Tag Archives: babynamen

Babynamen R

Rachel Deze Hebreeuwse naam betekent ‘ooi, vrouwelijk schaap’. Vroeger was dit vooral een joodse voornaam, maar nu wordt hij algemener gebruikt, vooral in Engeland. Variant: Chel. Radolf Deze oude Germaanse naam betekent ‘raadgevende wolf Varianten: Ralf Raoul. Rafael Een uit het Hebreeuws stammende naam die ‘God geneest’ betekent. Rafael is de naam van een aartsengel. […]

Babynamen O

Obe Dit is een Friese vleivorm van Germaanse namen die met wolf- beginnen. Oberon Deze mooie naam was oorspronkelijk een Franse vorm van Alberich, een dwerg uit het Duitse ‘Nibelungenlied’. in de romans van de vroege middeleeuwen was Oberon een machtige tovenaar, daarna nam hij ge-leidelijk de gestalte aan van een elfenko-ning. Obrecht Een tweestammige […]

Babynamen N

Nabor Deze naam stamt uit het Hebreeuws en betekent waarschijnlijk ‘profeet van het licht’. Nadia De oorsprong van deze zowel in Frankrij! als in Engeland vaak voorkomende naa: is afgeleid van hetjtussische woord voi ‘hoop’. Variant: Nadesjdn Nadine.j Nancy Deze Engelse vleivorm van Anna is zeer populair in de Verenigde Staten en wordt ook bij […]

Babynamen M

Magdalena De odrspronkelijke betekenis van deze naam is ‘vrouw uit Magdala’, een plaats aan het meer van Gennesareth. De verering van Maria Magdalena begon al vroeg in de middeleeuwen, wat meteen de grote populariteit van deze naam verklaart. Een veel gebruikte verkorting is Magda, die vaak ook als zelfstandige naam wordt beschouwd, Varianten: Leenie Lena […]

Babynamen L

Laetitia Een naam van Latijnse oorsprong die ‘vreugde’ betekent. Het was de naam van de moeder van Napoleon. Varianten: Let Letty Titia. Lambert Deze Germaanse naam betekent ‘beroemd in zijn land’. De heilige Lambertus was omstreeks 670 bisschop van Maastricht. Lamberta Vrouwelijke vorm van Lambert. Varianten: Lambertina Lammertje.

Babynamen K

Karel Deze Germaanse naam heeft dezelfde oorsprong als het wöord ‘kerel’ en betekent ‘vrije, niet adellijke man’. De naam werd gedragen door tal van vorsten, maar toch raakte hij in onze streken pas in de 16de eeuw ingeburgerd. Waarschijnlijk kwam diy doordat het verwante woord ‘kerel’ een vrij ongunstige gevoelswaarde had. Varianten: Carlo Carlos Charles […]

Babynamen J

Jack Deze Engelse naam is net zoals John een verkorte vorm van Johannes. De naam was zo populair dat Jack de held geworden is van tal van kinderrijmpjes en -verhaaltjes. Jacob Deze naam, die zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen kent, is van Hebreeuwse oorsprong, maar de be-tekenis is onzeker. De […]

Babynamen I

Ibel rouwelijke vorm van Ibe. arianten: Ibich Iebel Ypke. Ida Een verkorte vorm van verschillende meisjesnanien die eindigen op -ida. Mogelijk is het ook een zelfstandige Germaanse naam metdestam’id- = werkzaamheid’. Varianten: Idalie ide letje. Ide Net zoals Ibe is ook deze Friese naam een sterke verkorting of vleivorm van andere namen. Varianten: Ido îete […]

Babynamen H

Haakon Een naam die gedragen werd door verschillende Noorse koningen en die waarschijnlijk ‘strijder’ betekent. Variant: Hakan. Hadewig Een van oorsprong Germaanse naam die ‘strijdster’ betekent. Een van de bekendste draagsters van deze naam is de middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Varianten: Edivige Hadeivijch Hedda Hedtvig. Haio Deze Noordnederlandse naam stamt van het Germaans en betekent […]

Babynamen G

Gabriel Deze Hebreeuwse naam betekent ‘sterke man van God Gabriel was een van de aartsengelen, die de geboorte aankondigde van Christus. Varianten: Gabi Gabrio Gaby Gavril. Gabriela Vrouwelijke vorm van Gabriel. Varianten: Gabi Jella. Gail Verkorte vorm van de Engelse naam Abigail, waarvan de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis luidt ‘vreugde van de vader’. Garm Dit is […]

Babynamen F

Fabiana Vrouwelijke vorm van Fabian. Vooral de vorm Fabiola heeft sinds het huwehjk van de Belgische koning Boudevrijn met prinses Fabiola enige populariteit gekregen. Varianten: Fabienne Fabiola. Faith Een Engelse naam die ‘geloof betekent en die na de Reformatie in Engeland in gebruik is gekomen. Variant: Fay. Faik Sommigen menen dat de naam is: afgeleid […]

Babynamen E

Ebert Deze Friese naam vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de Germaanse naam Everbert, die betekent ‘stralend als een ever’. Ebertina Vrouwelijke vorm van Ebert. Variant: Ebertje. Eda Een Germaanse meisjesnaam die ,’edele stammoeder’ betekent. De naam heeft dezelfde oorsprong als Edda, vooral gekend door de gelijknamige verzameling Oudijslandse sagen.