Tag Archives: gezondheid

Verhoogde bloeddruk – Voorkomen en genezen

Bij een verhoogde bloeddruk, hypertensie genaamd, zijn er vaak geen duidelijke verschijnselen. De afwijking wordt doorgaans ontdekt als de patiënt om andere redenen wordt onderzocht. Er zijn erfelijke en milieu-oorzaken. Het gebruik van teveel zout verhoogt de druk evenals een te hoog lichaamsgewicht, zwaar alcoholgebruik, roken en het gebruik van de anti-conceptiepil. In zeldzame gevallen […]

Bloedarmoede – voorkomen en oorzaken

De voornaamste oorzaak: tekort aan ijzer Bloedarmoede kan in vele vormen voorkomen. De meest bekende wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer. Men is vermoeid, kortademig of duizelig. Sommige patiënten lijden aan een verstoord gezichtsvermogen, hoofdpijn, slapeloosheid of hartkloppingen. De patiënt kan bleek zien in geen trek hebben. In ernstige gevallen heeft men last van […]

Verschijnselen en oorzaken van Astma

Bij een astma-aanval heeft de patiënt last van hoesten, piepende ademhaling en benauwdheid, meer bij het indan het uitademen. Dikwijls ontstaat er een lichtelijk blauwgekleurde huid. De pols versnelt tot meer dan 90. Bij het inademen worden de onderste ribben ingetrokken. De oorzaken van astma kunnen velerlei zijn. Een infectie van de ademhalingswegen kan tot […]

Voorkomen en behandelen van allergie

Allergie is een ongewenste afweerreactie van het lichaam en vormt een onderdeel van een op zich biologisch uiterst zinvol verdedigingsmechanisme tegen binnendringende microorganismen. Bij veel mensen treedt dit mechanisme alleen in werking tegen stoffen die normaal geen reactie oproepen, maar bij een allergiepatiënt wel. Stoffen die een allergische reactie veroorzaken noemt men antigenen en allergenen. […]