Tag Archives: spreekbeurten

Spreekbeurt over vossen

In het oosten, midden en zuiden van Nederland is de vos vrij algemeen en plaatselijk zelfs vrij talrijk. Zijn lichaamslengte varieert van 58 tot 90 cm waarbij hij een dikke, volle pluimstaart heeft van zo’n 35 cm. De vachtkleur is nogal variabel maar is in onze streken overwegend roodbruin of oranjeachtig, althans de rugzijde. De […]

Spreekbeurt Haas

Deze oorspronkelijke bewoner van steppen, heeft een voorkeur voor kleinschalige gras- en bouwlanden; in dichtbevolkte gebieden komt de soort weinig voor. Overdag kiezen ze hun rustplaats, het ‘leger’, in bosranden, ruigten of onder heggen. Ook in hoog gras of tussen de kluiten van een geploegde akker vind je deze hazenlegers. Vanuit de verte lijkt hij […]

Spreekbeurt Bosmuis

De naam bruine rat is enigszins verwarrend want er zijn nogal wat kleurvartiaties. Gewoonlijk is de rugzijde van het lichaam geelachtig bruingrijs, terwijl de onderkant witachtig is. Meestal is er een duidelijke grens tussen deze beide kleuren. Er komen echter ook zwarte individuen voor waarvan sommige een witte vlek op de borst en lichtgekleurde voorpoten hebben. De stompe snuit is […]

Spreekbeurt over Ijsbeer

IJsberen hebben een zwarte huid met witte haren. De dikke vacht zorgt ervoor dat een ijsbeer het niet koud krijgt. De enige plaatsen waar geen haren groeien zijn op z’n neus, de kussentjes onder zijn poten en op de lippen. IJsberen hebben ook een dikke vetlaag die hen beschermt tegen de kou. Dankzij hun grote […]

Spreekbeurt over Struisvogel

Struisvogels zijn de grootste vogels die er bestaan. Het mannetje kan bijna drie meter hoog worden. De struisvogel heeft een lange nek en lange, sterke poten. Zijn nek en kop zijn bedekt met korte, haarachtige veren. Het lichaam van het mannetje is bedekt met een zwart verendek, het uiteinde van de vleugelveren is wit. Het […]

Spreekbeurt Hamster

Korenwolf is een Zuid-Limburgse benaming voor onze inheemse hamster, ook wel veldhamster, gewone hamster of Europese hamster genoemd. Het is van oorsprong een dier van de steppe. In Oost-Europa komt hij nog in grote aantallen en dichtheden voor. Hoe meer naar het westen, hoe gefragmenteerder de verspreiding en hoe lager de dichtheden. Het is een […]

spreekbeurt zeehond

Iedereen kent ze natuurlijk van de Waddenzee, maar ze komen ook steeds meer voor langs de Noordzeekust: zeehonden. Bij voorkeur houden ze zich op in getijdengebieden (zoals de Waddenzee) en bij riviermondigenen (zoals de Voordelta in Zeeland), waar rustige zandplaten droogvallen. Op die zandplaten worden hun jongen geboren en zogen ze de jonge zeehondjes. Maar […]

Spreekbeurt Eikelmuis

De opvallend bonte vacht van de eikelmuis is op de rugzijde grijs tot kastanjebruin; de buikzijde is gelig wit van kleur. Als een masker loopt vanaf de snuit een kenmerkende zwarte streep rondom de ogen tot achter het oor. De behaarde staart eindigt in een zwartwit kwastje. Deze middelgrote slaapmuis komt in Nederland hoofdzakelijk in de Zuid-Limburgse hellingbossen voor; […]

Spreekbeurt over Wild zwijn

Het is nauwelijks voor te stellen dat het wilde zwijn de stamvader is van het kale, zware, zich maar moeizaam voortbewegende varken. De dichte, borstelig behaarde, zwartbruine vacht kenmerkt dit dier dat niet voor niets door jagers ‘zwartwild’ wordt genoemd. Wilde zwijnen hebben een lange, sterke snuit met een beweeglijke wroetschijf van kraakbeen om naar […]

Spreekbeurt Ree

Reeën komen verspreid over Nederland voor, van Zuid-Limburg en Zeeland tot in de kop van de provincies Groningen en Friesland, ja zelfs in de nieuwe IJsselmeerpolders en op het eiland Ameland. Het aantal reeën dat in ons land leeft wordt geschat op zo’n 25.000 dieren. Dat is erg veel voor zo’n volgebouwd land als het […]

Spreekbeurt Eekhoorn

In Nederland is de eekhoorn in geschikte bosrijke gebieden algemeen en talrijk. Razendsnel klimmen ze langs boomstammen omhoog of, met de kop naar beneden, omlaag, gebruik makend van hun vlijmscherpe nageltjes. Vliegensvlug rennen ze over dikke takken, bengelen als volleerde acrobaten aan allerlei twijgen of huppelen en springen druk heen en weer. Buitengewoon sierlijk zweven […]

Spreekbeurt Grote bosmuis

De grote bosmuis ziet eruit als een grote, zandkleurige bosmuis. Behalve door zijn groter formaat onderscheidt deze soort zich van zijn neefje door zijn gele halsband (hij wordt soms ‘geelhalsbosmuis’ genoemd) en doordat zijn vacht op de flanken meer oranje van tint is. De grote bosmuis is in de meeste gebieden bepaald zeldzaam te noemen. […]

Spreekbeurt Dwergmuis

De dwergmuis is een van de kleinste knaagdieren ter wereld. De stompe snuit, kleine oren en geelbruine vacht met vuilwitte buik zijn kenmerkend. De pels is ‘s winters donkerder dan ‘s zomers. Hun staart gebruiken ze als grijporgaan. Dwergmuizen leven vooral in hoog gras aan de voet van een heg. Aan het begin van de […]