Tandverzorging

Tandverzorging moet al beginnen bij zuigelingen, zelfs als er nog geen tanden zijn. Veeg met een zacht doekje twee keer per dag het tandvlees van een baby schoon om de bacteriën, die tandbederf veroorzaken, te verwijderen. Leg een baby niet in bed met een flesje melk of vruchtesap. Beide vloeistoffen bevatten suiker die de bacteriën voeden. Hoe langer de speen in de mond blijft, des te groter is het risico.
Een vroeg begin van tandverzorging is belangrijk omdat tandbederf en tandvleesontsteking tot de meest verbreide ziekten in de westerse samenleving behoren. Toch zouden ook in ons land de meeste mensen levenslang een gezond gebit kunnen hebben als ze daaraan vanaf het allereerste begin de nodige zorg zouden besteden.
Vanaf de geboorte is de mond een verzamelplaats van vele bacteriën. Slechts enkele daarvan zijn schadelijk, en wel speciaal de organismen die doorlopend een kleverige aanslag (plaque) op het gebit en de tandvleesranden vormen. Plaque werkt het sterkst in op het gebit in samenhang met suiker, maar kan ook ronsuiker veel schade aanrichten als de aanslag langer dan een etmaal blijft zitten.
Binnen 12 minuten na het eten of drinken van suiker, in welke vorm dan ook, verbindt de opgeloste suiker .

Tandzijde
Voor het verwijderen van plaque tussen dicht opeenstaande tanden en kiezen gebruikt men een speciaal voor dit doel gemaakte zijden draad, gedrenkt in was. Bovendien stimuleert het gebruik van deze draad het tandvlees zonder dit te beschadigen. Wikkel de draad (45 cm) om beide middelvingers en beweeg hem met duim en wijsvinger. Dit ‘flossen’ moet men even vaak doen als het poetsen van de tanden zich met de plaque. Het normale, lage, zuurgehalte in de mond wordt daardoor sterk verhoogd. Dit zuur vreet het tandglazuur aan en maakt zo de weg vrij voor tandbederf. Het duurt ten minste 25 minuten voor de zuurgraad in de mond weer het normale peil heeft bereikt. Hoe vaak suiker in het speeksel terecht komt, is belangrijker dan de hoeveelheid. Alleen al vanwege de suiker moet plaque regelmatig worden verwijderd, anders kan de aanval op het glazuur doorgaan.
Tandbederf kan al inzetten als een kind nog maar één jaar oud is en dan het hele verdere leven doorgaan.
Tandbederf en tandvleesontstekingen zijn te voorkomen door viermaals daags de tanden te poetsen, niet te snoepen en ten minste tweemaal per jaar naar de tandarts te gaan. Hij is bovendien de aangewezen figuur om voorlichting te geven over de wijze van tandverzorging.