Telefoneren vanuit het buitenland

Noteer de telefoonnummers
Vanuit het buitenland is het in veel gevallen mogelijk zonder tussenkomst van een telefooncentrale naar Nederland te bellen.
Men moet beginnen met het kiezen van het internationaal toegangsnummer, daarna het in dat land geldende landnummer voor Nederland, gevolgd door het netnummer (zonder 0) en het abonneenummer.
Noteer voordat u naar het buitenland vertrekt, welk landnummer u nodig hebt om Nederland te kunnen bereiken en bewaar dit de telefoonnummers van degenen die u wellicht wilt bellen tijdens uw verblijf in het buitenland.
Voor telefoneren vanuit de cel, moet u zorgen voor een flink voorraadje kleingeld.
Telefoneren vanuit het hotel is gemakkelijk, maar meestal ook heel wat duurder dan vanuit een telefooncel. Daar komt bij dat op de rustige hotelkamer een gesprek gemakkelijk uitloopt. Wees erop bedacht dat de post ‘telefoonkosten’ op de hotelrekening aardig kan oplopen.

Spellingsalfabet
Hoewel bij het geautomatiseerde telefoonverkeer het niet nodig is om namen e.d. te spellen, kan het toch van pas komen het internationale en/of het Engelse telefoonalfabet te kennen of bij u te hebben.