Telefonische hulpdienst

De telefonische hulpdienst is een dag en nacht bereikbare hulpdienst, waartoe iedereen zich kan wenden die in geesrelijke of maatschappelijke nood verkeert. De dienst wordt bemand door vrijwilligers, die goed kunnen luisreren naar degene die belt. Ze laren deze zijn probleem vertellen en geven dan advies als daarom wordt gevraagd of verwijzen door naar een hulpverleningsinsrelling die de opbeller doeltreffende hulp kan bieden. Degene die opbelt kan, als hij dat wenst, anoniem blijven. Het relefoonnummer van de relefonische hulpdienst vindt u vóór in het telefoonboek onder de bijzondere relefoonnummers.