Testen en vervangen van schakelaar

Een muurschakelaar dient meestal om de stroomtoevoer naar een lamp te regelen. Als een lichtpunt niet werkt als de schakelaar in de AAN positie staat, controleer dan eerst of de gloeilamp stuk is, de zekering is doorgebrand of (in sommige gevallen) een snoer defect is.
Is dit niet het geval controleer dan of de schakelaar defect is. Schakel de stroom uit en verwijder de smeltveiligheid. Verwijder vervolgens de afdekplaat van de schakelaar (soms is die plaat geschroefd, soms geklemd). De nu vrijgekomen schakelaar zit met twee schroefjes vast in de rand van de inbouwdoos. Maak de schakelaar los en trek hem naar voren.
Noteer hoe de draden zijn aangesloten..Als zich op de schakelaar meerdere zwarte draden bevinden, zoals bij een wisselschakelaar, merk deze draden dan. Maak de draden los door de schroefjes in de contactpunten iets open te schroeven.

Testen van de schakelaar
Meet de schakelaar door. Zet de krokodilklem van een doormeetinstrument op het ene contactpunt en raak het andere aan met de meetpen. Zet de schakelaar aan en uit; het lampje van het doormeetinstrument moet branden als de schakelaar in de AAN-positie staat. Zet de krokodilklem vervolgens op de montagebeugel en raak met de meetpen eerst het ene en vervolgens het andere contactpunt aan. Het lampje mag niet gaan branden. Brandt het wel, of bij de eerste test op het verkeerde moment, dan moet de schakelaar vervangen worden. Zorg dat de nieuwe schakelaar van hetzelfde voltage en ampèrage is als de oude.

Let op! Werk pas aan een schakelaar als de stroom is uitgeschakeld. Controleer
dat met een spanningzoeker na demontage van de schakelaar: raak met dit instrument de twee aansluitpunten van de schakelaar aan. In beide gevallen mag het lampje niet gaan branden.

Vervangen van de schakelaar
Bevestig de eerder losgenomen draden op de nieuwe schakelaar. Zorg er vooral voor dat de draad die van het ‘P’-contact komt ook op het ‘P’ -contact van de nieuwe schakelaar wordt bevestigd. Het ‘P’-contact wordt aangegeven door een letter P die in het materiaal van de schakelaar is geperst. Zijn de draden aangesloten, dan kan de schakelaar weer in de inbouwdoos worden vastgezet. Bevestig de afdekplaat, schakel de stroom weer in en controleer of de nieuwe schakelaar werkt.

Nieuwe schakelaar monteren
Volg de instructies voor het installeren van een nieuwe centraaldoos bij Bedrading, elektrische. Schakelaars dienen ongeveer 1,20 m boven de vloer te zitten. Maak op de juiste plaatsen gaten in de doos voor iedere draad die naar binnen moet. Voer 20 cm kabel door elk gat en maak de uiteinden ervan blank. Monteer de centraaldoos. Verbind achtereenvolgens de blauwe nuldraden en de geel/groen gestreepte (of blanke) aardedraden met lasdoppen. Als de centraaldoos van metaal is, verbind dan de aardedraden met de doos.