Thomas Alva EDISON

EDISON werd geboren in 1847 en is gestorven in 1931. Op zijn naam staan ongeveer 1400 uitvindingen. Als krantenjongen begonnen, klom hij op tot een zeer succesvol man. De meeste van zijn uitvindingen liggen op het gebied van de elektri citeit. Hij vond de elektrische gloeilamp uit en de batterijtelefoon. Ook verbeterde hij de al bestaande telegraaf op tal van punten. Maar ook de microfoon is een uitvinding van hem, evenals de fonograaf, de mimeograaf (soort kopieermachine) en nog vele ande re toestellen.