Tips voor het verminderen Examenvrees

Vrijwel iedereen zal zich op zijn minst wat nerveus en gespannen voelen bij een belangrijk examen; dat hoort er nu eenmaal bij. De nervositeit wordt een ware ramp als een min of meer normale deelname aan het examen onmogelijk wordt. Helaas zijn er mensen die weliswaar goed voorbereid aan het examen beginnen, maar bij het examen zo zenuwachtig zijn dat zij niets meer weten en dan ook prompt, vaak tot enkele malen toe, voor het examen zakken.

Om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat u de spanning van het examen de baas blijft, moet u er in de eerste plaats voor zorgen dat u de materie goed onder de knie hebt; dat geeft een ‘veilig’ gevoel. Verder helpt het waarschijnlijk, als u zich tevoren bedenkt wat u allemaal te wachten staat. Door een goede voorbereiding zal de angst voor onaangename, onverwachte situaties vanzelf verminderen.
Stel uzelf ter ondersteuning van een dergelijke voorbereiding de volgende vragen:
– Waar is het examen?
– Hoe kan ik daar het beste komen en hoe lang duurt de reis?
– Wanneer wordt het examen precies
gehouden?
– Hoe lang duurt het examen, ofwel hoeveel tijd hebt u voor het beantwoorden van de vragen of het uitvoeren van de opdrachten?
– Wat voor soort vragen wordt u voorgelegd (meerkeuzevragen, essayvragen, uitwerkingen met berekeningen enz.)?
– Welke ‘bekenden’ (leraren, instructeurs) zijn aanwezig?
– Kunt u oefenen met examenopgaven van een vorig jaar?
– Mag u tijdens het examen terugvallen op bijv. woordenboeken en mag u hulpmiddelen als een rekenmachine gebruiken?
– Mag u tijdens het examen roken en is er volop koffie of frisdrank?
– Zijn er ‘medeslachtoffers’ met wie u tevoren kunt overleggen?
Wanneer u bang bent dat een grondige voorbereiding voor het examen u toch niet voldoende zal helpen om de spanningen het hoofd te bieden, overleg dan met uw arts of u een kalmeringsmiddel kunt gebruiken. Het moet uiteraard een licht, niet versuffend middel zijn.

Geef een reactie