UNIX aspecten uitloggen

Als een gebruiker met zijn werkzaamheden wil stoppen moet hij dit kenbaar maken. Een terminal ingelogd laten is uit den boze; wie wil zijn files laten vernietigen? Door het intypen van ^d (= end of file) weet de Shell dat er geen invoer meer komt en het Shell programma stopt.

Op een gewone terminal betekent dit dat de gebruiker geen invoer meer wil plegen. De terminal komt dan weer vrij voor het systeem, dat nu weer een speciale login Shell start. Op het scherm komt de login boodschap weer en inloggen is opnieuw mogelijk.

Op een werkstation waar meerdere shells naast elkaar kunnen draaien, betekent dit alleen maar dat deze Shell niet meer nodig is voor de gebruiker. U moet de window manager nog wel laten weten dat het window opgeruimd kan worden via een apart window manager commando. Hierna kunt een of meer nieuwe Shell processen elk met een eigen window opstarten. Om uit te loggen moet U de wind¬ow manager het commando lo geven, waarna alle gebruikersprocessen afgebroken worden. Soms lukt dit niet, roep dan de docent.
Opm.^d kan ook als een EOF worden gebruikt.
^ Staat voor de CONTROL toets.