uw rechten tijdens de proeftijd

Als u ergens in dienst treedt, zal er over het algemeen een proefperiode worden afgesproken. Wettelijk mag deze nooit langer zijn dan 2 maanden. Ook mag de proeftijd niet worden verlengd als de totale periode dan langer is dan 2 maanden. Het staat partijen wel vrij een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een halfjaar, te sluiten. Na verstrijken van deze tijd is de overeenkomst automatisch ontbonden, maar ze kan niet zomaar tussentijds worden beëindigd.

Tijdens de proeftijd mag uw werkgever u zonder opzegtermijn ontslaan. Omgekeerd mag u in de proeftijd ook ontslag nemen zonder een opzegtermijn in acht te nemen.

Heeft u een vaste baan opgezegd en bent u vervolgens in de proeftijd van uw nieuwe baan ontslagen, dan is de kans groot dat u geen werkloosheidsuitkering krijgt omdat de bedrijfsvereniging er vanuit gaat dat uw werkloosheid niet onvrijwillig is. Verruil een vaste baan dus niet te snel voor een nieuwe baan met een proeftijd.