Vaatwasmachine

Vaatwasmachine – Schoonmaken, storingen en lekkages verhelpen
Als uw vaatwasmachine op een display zelf meedeelt wat er fout is of indien er een uitgebreid reparatiehandboek is bijgeleverd, maak daarvan dan gebruik om de problemen op te lossen. Is dat niet het geval probeer dan de volgende remedies.

Schoonmaken Vaatwasmachine
Schoonmaken is belangrijk. Verwijder iedere twee weken de douchearm(en). Bij sommige typen kunnen deze eenvoudig uit de houder worden genomen; bij andere zitten ze met schroefjes vast. Schud ze droog en maak met een pijpewisser de toegangen schoon. Bewerk de filterplaat met een stijve borstel. Haal vuil en etensresten uit de kuip. Droog de zeepverdeler en het binnenwerk af. Verwijder kalkaanslag en dergelijk door een kopje azijn in de kuip te gieten en de machine een compleet wasprogramma te laten draaien.

Beschadigingen Vaatwasmachine
Lak scheurtjes en andere beschadigingen zo snel mogelijk dicht met de speciale verf die daarvoor in de handel is. Gebeurt dit niet, dan kan zich onder de laklaag roest vormen, waardoor op de duur lekkage ontstaat. Verwijder roest onmiddellijk; lak nooit over roestplekken heen

Prestaties verbeteren Vaatwasmachine
De meest voorkomende oorzaak van slechte wasprestaties is een te lage watertemperatuur. Laat heet water uit een keukenkraan 2 minuten langs een thermometer met een schaal van meer dan 85. C lopen. De temperatuur moet een waarde bereiken tussen de 45. en 60.. Is dat niet het geval, dan moet de geiser of de boiler worden bijgesteld.

Andere oorzaken: de vaat is onvoldoende schoongeschraapt of afgespoeld, of de machine is te vol of op de verkeerde wijze gevuld. Zet borden nooit op stapels in de vaatwasser; het water moet er tussendoor kunnen stromen. Let erop, dat de vaat de openingen van de douche-arm niet blokkeert en dat er geen messen of vorken door de bodem van de bestekbak steken.
Ook kan de zeepverdeler verstopt zijn. Schraap het bakje schoon en was het af; zorg ervoor dat het nooit helemaal vol is. Houd het afwasmiddel vóór gebruik droog.

Een luidruchtige machine Vaatwasmachine
Borden kunnen rammelen als ze door de waterstraal worden geraakt; zorg ervoor dat ze goed in het rek staan. Een knarsend geluid kan veroorzaakt worden door geen ofte weinig water. Open tijdens het wasprogramma de deur om dat te controleren. In de meeste typen vaatwasmachines moet boven de afvoeropening (de inzinking rondom de pomp) minstens 25 mm water staan. Als het waterpeil te laag is, kan het euvel schuilen in de tijdklok, het filter van de waterinIaat of de overloopschakelaar. Waarschuw in dat geval een vakman. Lekkages verhelpen

Op sommige plaatsen in de machine kan een schaal er oorzaak van zijn dat er water door de afdichting van de deur wordt geslagen. Verplaats de schaal dan. Druppels rondom de deur kunnen erop wijzen dat de deur niet goed sluit. Maak de schroeven van de sluitplaat los en breng de plaat in lijn met het slot van de deur. Controleer ook het afdichtingsrubber van de deur en vervang het als het versleten is of bros is geworden. De afdichting zit vast met klemmen, schroeven of drukkers.

Lekt er water uit de onderzijde van de machine schakel dan de stroom uit, sluit de watertoevoer af en verwijder het onderste toegangspaneel. Meestal zit dit vast met twee schroeven. Controleer alle slangaansluitingen. Draai slangklemmen met een schroef vast met een schroevedraaier. Bestaat de slangklem uit een veer, haal die dan met een tang weg en vervang ze door een schroeftype. Vang bij het ontkoppelen van slangen het water op in een bakje.

De machine start niet

Kijk of de deur goed gesloten is en of het wasprogramma juist is ingesteld. Controleer of er geen top is doorgeslagen. Start de machine ook dan nog niet, waarschuw dan een vakman.