veiligheid Lift

Ga nooit mee met een lift waarin zich verdachte lieden ophouden; wacht liever op de volgende rit. Neem op de begane grond nooit een lift die eerst naar de kelder gaat; wacht tot ze daarvan terugkomt. Probeer in een lift altijd bij het controle paneel te gaan staan, zodat u de lift kunt verlaten indien er verdachte personen binnenkomen. Wordt u bedreigd of aangevallen, druk dan de alarmknop in, en zoveel etageknoppen als mogelijk is. Roep om hulp.
Rook nooit in een lift. Het is vervelend voor anderen en het betekent brandgevaar. Gebruik bij brand nooit een lift; verlaat het gebouw via het trappenhuis of een brandtrap.

Lift blijft steken
Blijf kalm. Druk de alarmknop in en gebruik, indien aanwezig, de telefoon in de lift. Helpt dit niet bons dan met een schoen of een zwaar voorwerp op de wanden of de deur. Wacht op hulp; probeer niet op eigen houtje door een serviceluik uit de lift te klimmen.

Veiligheidssystemen
Een moderne lift is zeer veilig. Als de lift een bepaalde daalsnelheid overschrijdt, schakelt een veiligheidssysteem automatisch een rem op de hijsinstallatie in. Werkt de rem niet, dan wordt de lift op een andere wijze tot stilstand gebracht.

Andere veiligheidssystemen voorkomen dat de lift in beweging komt als de deuren nog open zijn of dat de deuren opengaan als de lift halverwege twee etages blijft steken. Zorg er bij oudere liften voor niet klem te raken tussen zich sluitende deuren.