Vergiftiging

Wanneer een slachtoffer gif heeft binnengekregen, moet men zo snel mogelijk een arts waarschuwen. Stel geen pogingen in het werk het gif uit de maag van het slachtoffer te krijgen. Een braakmiddel kan gevaar opleveren: wanneer het gif een scherp zuur of loog is kan braken de slokdarm en de keel en mogelijk ook de neusdoorgangen blootstellen aan de invretende werking van het gif. Als verdunningsmiddel kan men beter melk te drinken geven als de patiënt bij bewustzijn is. Als het gif erg vluchtig is, zoals bijvoorbeeld benzine, kan het braken er de oorzaak van zijn dat het slachtoffer de lucht inademt, hetgeen fataal kan zijn voor de longen. Wat het gif ook mag zijn, het gevaar bestaat dat het slachtoffer het braaksel inademt en stikt, vooral wanneer hij versuft is.

Tijdens het wachten op de komst van de dokter kan men mond-opmond-beademing toepassen als het slachtoffer bewusteloos is. Gebruik de mond-op-neus-beademing als men gif in de mond vermoedt. Leg het slachtoffer op zijn buik, draai zijn hoofd naar één kant en trek arm en been aan die kant omhoog als het slachtoffer bewusteloos is.

Als het slachtoffer bij bewustzijn is, vraag hem dan direct welk gif hij naar binnen heeft gekregen. Hij kan misschien spoedig buiten bewustzijn raken. Zoek naar flessen, tabletten of let op een lucht van benzine, petroleum enz. Het kan de dokter helpen bij een snelle diagnose.