Vergiftiging

Ongeveer een op de tien dodelijke ongevallen in huis wordt veroorzaakt door een of andere vorm van vergiftiging, voornamelijk door het slikken van teveel medicijnen en het inademen van kool monoxyde. Onder kinderen en bejaarden vallen de meeste slachtoffers.

Om vergiftiging te voorkomen moet men altijd de dosering controleren voordat men geneesmiddelen inneemt. Lees de voorschriften goed.
Bewaar medicijnen in een afgesloten ruimte als er kinderen in huis zijn. Teveel kinderen hebben gekleurde tabletten voor snoepjes aangezien. Lever restanten in bij de apotheek.

Berg was-, schoonmaaken bleekmiddelen weg op een plaats waar kinderen niet bij kunnen. Bewaar deze huishoudmiddelen in de originele verpakking.

Controleer regelmatig alle gastoestellen op defecten en zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is bij het gebruik. Laat de motor van een auto nooit draaien als de garage is afgesloten.

Om verstikking te voorkomen moet men altijd in de buurt van een baby blijven als deze aan het eten is. Let erop dat hij zich niet verslikt. Wrijf na de voeding zachtjes over de rug van de baby totdat hij een boertje laat. Als een baby, direct na de voeding, weer in zijn wieg wordt gelegd, kan hij voedselopboeren en in zijn luchtpijp krijgen.

Controleer of tuigjes in bed en kinderwagen goed zitten en niet om de keel van het kind kunnen komen. Gooi plastic zakken na gebruik weg of berg ze goed op, buiten het bereik van kleine kinderen.