Verhoogde bloeddruk – Voorkomen en genezen

Bij een verhoogde bloeddruk, hypertensie genaamd, zijn er vaak geen duidelijke verschijnselen. De afwijking wordt doorgaans ontdekt als de patiënt om andere redenen wordt onderzocht.
Er zijn erfelijke en milieu-oorzaken. Het gebruik van teveel zout verhoogt de druk evenals een te hoog lichaamsgewicht, zwaar alcoholgebruik, roken en het gebruik van de anti-conceptiepil. In zeldzame gevallen kan een nierziekte de oorzaak zijn. In de meeste oorzaken liggen meteen de maatregelen ter voorkoming: minder roken, minder drinken, zorgen dat het lichaamsgewicht afneemt. Verminder de lichamelijke inspanning alleen als de dokter dat adviseert.

Verhoogde bloeddruk bevordert het harder worden van de slagaderwanden. Hartdecompensatie, ziekten van de kransslagaderen en beroerten kunnen het gevolg zijn. Deze risico’s verminderen als de bloeddruk onder controle blijft.