Verkoudheid

De meest verspreide besmettelijke ziekte
Verkoudheid is een infectieziekte van de ademhalingswegen, vooral van de neus, de keel en de bronchiën of luchtpijpvertakkingen. Vaneen groot aantal virussen is bekend dat zij verkoudheid veroorzaken en er worden nog altijd nieuwe ontdekt.

Verkoudheid is de meest verspreide besmettelijke ziekte. De verschijnselen ervan openbaren zich gewoonlijk 18 tot 48 uur na de besmetting. Er is sprake van een verstopte neus of een loopneus, hoofdpijn en hoesten. Men kan zich rillerig voelen en de reuk en smaak gaan achteruit. De patiënt kan lichte koorts krijgen. Hij voelt zich lusteloos en onbehaaglijk. Naarmate de ziekte doorzet kan hij in meer of mindere mate pijn in zijn keel krijgen en kan hij gaan hoesten. Een verkoudheid kan een of meer van deze symptomen meebrengen. Het kan een paar dagen tot enige weken duren.

Gewoonlijk hoeft er geen dokter aan te pas te komen. Maar voor sommigen kan zelfs een verkoudheid al gevaren met zich meebrengen. Dit geldt voor te vroeg geboren en jonge baby’s en patiënten met astma, hartziekten, nierziekten, tuberculose of chronische bronchitis.

Ga zodra een verkoudheid begint naar bed of neem zoveel mogelijk rust. Wanneer men zich dan afzondert, zal men des te sneller weer het normale patroon kunnen hervatten en zo weinig mogelijk andere mensen besmetten. Als er sprake is van hoofdpijn, koorts of keelpijn kan men elke vier uur een pijnstiller nemen. In geval van koorts wordt een licht dieet en veel vocht aanbevolen. Als er een gemene hoest is, kan de dokter een hoestdrank voorschrijven die codeïne bevat. Het inademen van stoom door middel van een stoombad kan ook verlichting brengen, vooral bij een kind. Een middel tegen een verstopte neus kan tijdelijk enige verlichting brengen.

Er zijn talloze middelen op de markt die een lichte of een denkbeeldige verlichting van de symptomen van de verkoudheid geven. Kiemdoders, gorgeldranken en hoesttabletten beloven veel, maar virussen trekken zich er niets van aan. Inwrijven met menthol of andere preparaten voor de huid kan de verkoudheid afleiden, maar zal de ziekte niet genezen of verkorten.