Vloeren van PVC

Ondanks de uitgebreide keuze in textielvloerbedekking, is deze niet overal even doelmatig. In veel gevallen is PVC een betere en zeer slijtvaste vloerbedekking, die in zeer veel kleuren en patronen verkrijgbaar is.

Vloerbedekking van de kunststof PVC (Polyvinylchloride) is niet alleen duurzaam en gemakkelijk in onderhoud, maar laat zich ook zonder veel complicaties leggen, als men een paar specifieke handgrepen beheerst.

Het materiaal is zowel in banen als in tegels leverbaar, alsook in zeer veel kleuren en patronen.
Zowel bij PVC aan de rol als bij tegels moet men aan de hoedanigheid van de ondergrond, waarop het wordt gelegd, bijzondere eisen stellen. Deze moet beslist volkomen vlak, vrij van scheuren, droog en compact zijn, want PVC-vloerbedek-king ziet er qua oppervlak net zo goed uit als de ondergrond waarop zij ligt.
Als ondergrond zijn alleen een vlakke cementdekvloer, spaan-plaat of hardboard geschikt.
PVC-tegels kan men hetzij met dubbelzijdig plakband bevesti-gen, hetzij net als bij banen volledig met een geschikte lijm vastlijmen. De lijm wordt met een getande spatel opgebracht. De benodigde lijm voor een vierkante meter is ca. 300-400 gram. De voor het leggen benodigde gereedschappen zijn: tapijtmes, tandspatel, metalen winkelhaak, duimstok en ha-mer.
Planken moeten met hardboard bedekt worden. Met een houten klos als hulpstuk kan men de plaat precies passend tegen de wand aftekenen. Net als met een mal worden alle onregelmatigheden op de plaat overgenomen. Voor de hardboardplaten op de ondergrond worden beves-tigd, moeten ze met water worden bevochtigd. Ze voegen zich zo beter naar de vloer en vormen dan geen welvingen. Met schroefspijkers bevestigt men de platen op de oude vloer. Deze spijkers vormen een zeer sterke bevestiging. De platen kunnen het best kruislings en ‘overhoeks’ worden gespijkerd. Met de hamer de hardboardplaten aan de randen krachtig op de vloer slaan. Een plaat zit vast, als zij om de 40 cm gespijkerd is.
De PVC-tegels kunnen met dubbelzijdig plakband op de hardboardplaten worden bevestigd. Zij zijn zwaar genoeg en kunnen ook bij grotere belasting niet losraken. Natuurlijk is het betrouwbaarder PVC-vloerbedekking volledig met een dispersielijm vast te lijmen. De lijm wordt met een tandspatel over de hardboardplaten uitgesmeerd. Met een flinke prop van zacht doek worden de tegels, resp. de banen in de lijmlaag gedrukt. Eventueel uit de voegen komende lijm direkt met een lap verwijderen!

Buiten- en binnenhoeken moeten worden opgemeten en met een Stanleymes langs de winkelhaak exact afgesneden. Mes vaak vervangen!
Als het nodig is een smalle randstrook te snijden, dan krijgt men zuiver recht aansluitende kanten door de beide banen ca. 5 cm over elkaar te leggen en samen door te snijden. Bij deurstijlen snijdt men de PVC-vloerbedekking ter plaatse op maat. Daarom moet als u het materiaal in banen legt, deze randbaan altijd wat ruimer worden afgesneden.
Ook bij hoeken van muren wordt het PVC-materiaal eerst ruimer afgesneden en pas bij het leggen direkt aan de hoek op maat gesneden.
Meteen daarna lijmen.