voorkomen van Ongelukken

Ongelukken die in huis en tuin gebeuren, zijn meestal te voorkomen. Houd alle vloerbedekking, gasen elektrische apparaten en tuingereedschap in goede staat van onderhoud en gebruik ze voorzichtig. De minste ongelukken gebeuren in huizen waar het opgeruimd is, waar apparaten goed onderhouden worden en waar speelgoed en gereedschap netjes worden opgeborgen.

Om verbrandingen te voorkomen moet men kachels goed in de gaten houden. Neem stevige en goedgekeurde blusapparaten in huis. Laat alle schoorstenen minstens eenmaal per jaar vegen. Koop alleen onbrandbaar materiaal voor kinderkleding, vooral voor pyjama’s. Sla brandbare vloeistoffen zoals petroleum, op in metalen vaten in een aparte schuur of buiten. Draai de steel of tuit van een pan of ketel die op het fornuis staat altijd naar achteren of naar binnen. Draai onmiddellijk het gas uit en doof de vlammen met behulp van een deksel als de vlam in de pan geslagen is.

Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten goed zijn geaard en dat de aardlekschakelaar in goede staat verkeert. Controleer regelmatig stekkers, stopcontacten en apparaten. Vernieuw versleten bedrading. Let erop met droge handen te werken als er elektrische apparaten gebruikt worden. Volg precies de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik van elektrische dekens.

Zorg dat de schakelkast goed functioneert en voorzien is van de juiste ‘stoppen’. Draai de hoofdschakelaar uit alvorens elektrische aansluitingen te repareren. Houd de vloer droog bij het gebruik van een elektrisch apparaat.

Valpartijen
Meer dan de helft van alle dodelijke ongevallen in huis wordt veroorzaakt door valpartijen. Negen van de tien slachtoffers zijn boven de 65 jaar. Een van de belangrijkste oorzaken is het van de trap vallen
Om valpartijen van de trap te voorkomen moet men zorgen voor een goede verlichting van de trap en het portaal. Het licht moet beneden en boven kunnen worden aangedaan. Maak een leuning aan weerszijden van de trap als er bejaarden in huis zijn. Maak losse en versleten kleedjes en tapijten in orde en zorg ervoor dat alle traproeden goed vastzitten.

Maak hekjes boven en onder aan de trap als er kleine kinderen in huis zijn.

Gebruik een trapje, nooit een stoel, om bij de bovenste kastplanken te komen.

Ruim in de tuin de bladeren op en strooi ‘s winters zout, as of zand op gladde paden. Egaliseer oneffen paden en repareer gebroken opstapjes.