Voorkoming en bestrijding van Houtzwam

Veel schade aan houtwerk wordt veroorzaakt door paddestoelen of schimmels. De beruchtste van deze houtzwammen is de huiszwam, terwijl op vochtige, donkere plaatsen de kelderzwam of de kelderporiënzwam zijn kans schoon ziet en de geelbruine plaatjeshoutzwam vooral houten bruggen, schuttingen en dergelijke aantast.

Voorkoming
Zoals meestal is ook bij houtaantasting door zwammen voorkomen be-
ter dan genezen. Gebruik alleen droog hout, voorkom vochtigheid in huis, zorg voor een goede ventilatie en onderhoud het timmerwerk goed met verf of beits.

Bestrijding
In feite is bestrijding alleen goed mogelijk als de aantasting nog niet ver is gevorderd. Hiervoor zijn middelen in de handel op basis van tributyltinfosfaat. Is de aantasting ernstig, dan kunt u eigenlijk alleen nog maar het aangetaste hout verwijderen en vernietigen, de omstandigheden verbeteren (vochtdicht maken, ventileren) en nieuw hout gebruiken dat met een zwamdodend middel is behandeld. Ook het omringende, nog gezonde hout moet met een schimmeldodend middel worden geconserveerd.