Waardoor wordt het zonnestelsel bij elkaar gehouden?

In de astrologie is de stand van het gesternte op de dag en het uur van de geboorte beslissend voor het karakter en het lot van een mens. Copernicus was het niet eens met de gangbare opvatting’. Hij ontdekte dat de banen van de planeten om de zon cirkelvormig waren. Galilei, verdedigde ruim 60 jaar later de ideeen van Copernicus. In 1609 ontdekte Kepler dat de banen van de planeten om de zon niet cirkelvormig, maar ellipsvormig waren. Dit was een verbetering van het wereldstelsel van Copernicus. De Engelsman Isaac Newton verklaarde waardoorde planeten zich in deze banen bewegen en waardoor het zonnestelsel zijn vorm houdt. Hij constateerde dat elk deeltje materie elk ander deeltje aantrekt. Deze aantrekkingskracht noemde hij zwaartekracht. De zon met alles wat zich binnen haar aantrekkingskracht bevindt, en om haar heen draait, vormt het zonnestelsel.