Waarom zwemt een vis nergens tegenaan?

Naastdezwemblaas heeftdevis nog een ander belangrijk orgaan, namelijk het zijlijnzintuig of zijlijnkanaal. Vaak is ditte zien als een afwijkend gekleurde streep over de flanken van de vis. Het zijlijnzintuig bestaat uit een lange buis. die in de lengte van de kop naar de staart loopt. een stukje onder de huid.

De inhoud van deze buis staat via allerlei kanaaltjes in verbinding met het water rondom de vis. Het lijkt wel wat op een kam met nolle tanden. Als de vis nu gaat zwemmen, ontstaan er bewegingen in het omringende water, die al dan niet vlug worden teruggekaatst door de rivieroever, de wand van het aquarium, een of ander voorwerp of een andere vis. De vis kan deze bewegingen van het water in de lange buis waarnemen door middel van trilhaarcellen; zo weet hij of er iets in de buurt is of niet.