Wat betekent vochtigheid?

De vochtigheid – of korte luchtvochtigheid – verwijst naar de hoeveelheid waterdamp in het gasmengsel van de atmosfeer van de aarde of in kamers. Vloeibaar water (bijvoorbeeld regendruppels, mistdruppeltjes) of ijs (bijvoorbeeld sneeuwkristallen) worden daarom niet toegeschreven aan de vochtigheid. Vochtigheid is een belangrijke parameter voor tal van technische en meteorologische processen, evenals voor gezondheid en comfort.

Afhankelijk van de temperatuur kan lucht van een bepaald volume slechts een bepaalde maximale hoeveelheid waterdamp absorberen. De meest voorkomende luchtvochtigheid is relatieve luchtvochtigheid, uitgedrukt als een percentage (%). Het geeft de verhouding aan van het momentane waterdampgehalte tot het maximaal mogelijke waterdampgehalte voor de huidige temperatuur en de huidige druk. De absorptie van waterdamp vermindert de dichtheid van lucht, omdat bij een gegeven en constante totale druk een toegevoegd aantal H2O-moleculen hetzelfde aantal zwaardere N2- en O2-moleculen verdringt.
Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve vochtigheid (symbolen: φ, f, U, RH, H of rF, niet vast) is de procentuele verhouding tussen de momentane dampdruk van het water en zijn verzadigingsdampdruk (bij luchttemperatuur) boven een schoon en vlak wateroppervlak. Met een niet-procentuele specificatie, dat wil zeggen in het waardebereik 0 tot 1, spreekt men ook van de verzadigingsverhouding.

De relatieve vochtigheid maakt meteen duidelijk in hoeverre de lucht verzadigd is met waterdamp:

Bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% bevat de lucht slechts de helft van de hoeveelheid waterdamp die bij de maximale temperatuur aanwezig zou kunnen zijn.
Bij 100% relatieve vochtigheid is de lucht volledig verzadigd met waterdamp. Er wordt ook gezegd dat de “waterdampcapaciteit” is bereikt.
Als de verzadiging van 100% wordt overschreden, kan het overtollige vocht neerslaan als condensatie of mist.

Het is daarom gemakkelijk om aan de hand van de relatieve luchtvochtigheid te schatten hoe snel verdampingsprocessen zullen optreden of hoe groot de kans op condensvorming is. Omdat de verdamping van vocht door de huid grotendeels wordt bepaald door de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht, is relatieve vochtigheid een belangrijke maat voor comfort.