Wat is Ampere?

André Marie. Ampère was een Frans geleerde, die vooral door zijn onderzoekingen en theorieën op het gebied van de elektriciteit beroemd is geworden, maar die ook o.a. in de biologie belangrijk werk heeft verricht. Hij is in 1775 geboren en in 1836 gestorven.

Aan hem danken wij het inzicht dat elektriciteit en magnetisme veI:Wante verschijnselen zijn. Een ampère is de eenheid van stroomsterkte, die naar hem is genoemd. De afkorting hiervoor is A. Het is de stroomsterkte die uit een zilvernitraatoplossing per seconde 1,118 mg zilver neerslaat.