Wat is de evenaar?

De evenaar is een denkbeeldige lijn die ooit de aarde passeert en verdeelt in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond. Het woord komt uit het Latijn en betekent zoiets als “Gleichlinie”. Dit betekent dat de Noordpool en de Zuidpool op gelijke afstand van de evenaar liggen. De evenaar is ook de lijn met de grootste afstand tot de aardas, dwz tot de verbindingslijn van de twee polen. In de landen op de evenaar is het klimaat tropisch, het hele jaar door zo heet en vochtig. Er zijn hier dus geen seizoenen.

Op een wereldkaart bevindt de evenaar zich meestal precies in het midden. De omtrek van de equatoriale cirkel is iets meer dan 40.000 kilometer. Het loopt voornamelijk in de zee, maar doorkruist Zuid-Amerika, Afrika en de eilandwereld van Indonesië. Twee landen hebben zelfs de evenaar op hun naam : Ecuador in Zuid-Amerika en Equatoriaal-Guinea in Afrika.

Vroeger was er bijgeloof dat het gevaarlijk was om de evenaar over te steken. Daarom moesten zeevarenden bij hun eerste overtocht een ‘equatoriale doop’ doorstaan. Ze werden door hun collega’s gesmeerd met visolie of andere stinkende dingen, vervolgens gereinigd met zeewater en gedoopt door een vermomde “god van de zee”. Tegenwoordig gebeurt dit alleen voor de lol op toeristische schepen.