Wat is een insekt?

Over deze wezens blijken veel misverstanden te bestaan, vooral op het gebied van de indeling van allerlei kleine dieren. Toch is het beantwoorden van deze vraag niet zo erg moeilijk, omdat er een paar duidelijke kenmerken zijn. Als je hetdiergoed bekijkt, met of zonder een vergrootglas, dan zie je dat het „lijf” uit drie hoofddelen bestaat: de kop, het borststuk en het achterlijf. Bij dieren waar dit niet duidelijk te onderscheiden is, hebben we te maken niet vertegenwoordigers van heel andere diergroepen. Dieren met een afzonderlijke kop, maar waarbij het borststuk geleidelijk overgaat in het achterlijf zoals bij allerlei kreeftachtigen, behoren niet tot de insekten, ook al zijn ze vaak erg klein.
Een ander belangrijk kenmerk is het aantal poten. Vrijwel alle insekten hebben poten en het aantal is dan altijd zes. We kunnen beterzeggen dateen insekt altijd drie paar poten heeft. Deze poten zitten vast aan het borststuk en nooit aan een ander deel van het insekt. Dit is een van de duidelijkste punten, waardoor vergissingen kunnen worden voorkomen. Een spin bijvoorbeeld heeft acht poten, of beter gezegd vier paar. Daarom o.a. is ze geen insekt, maar vormt ze een aparte groep. Een derde kenmerk geeft wat meer moeilijkheden, omdat. er veel uitzon deringen zijn: over net algemeen hebben insekten twee paar vleugels, die aan het chitine pantser van de borst vastzitten. Maar vele insekten, bijvoorbeeld de leden van de familie der tweevleugeligen, waartoe muggen en vliegen behoren, hebben maar twee vleugels. Andere insekten krijgen nooit vleugels of alleen gedurende een bepaalde fase in him leven. De kevers of torren hebben wel viervleugels, maardaarvan is hetvoorste paar veranderd in chitine pantserplaten. Onderdeze dekschilden ligt dan nog een paar vleugels opgevouwen, dat echter goed gebruikt kan worden. Kijk maar eens naar het lieveheersbeestje of een ander kevertje.

Een extra probleem vormthetfeitdatvele jongen van insekten, larven genaamd, er volledig anders uitzien dan de volwassen dieren. Denk maar eens aan het Jong van een vlinder, de rups. Die lijkt veel op een duizendpoot, althans bij oppervlakkige waarneming, maar na het verpoppen komt ertoch een echt insekt uit, namelijk de vlinder. De vlinder is een echt insekt, want er is duidelijk een kop, een borststuk en een achterlijf te onderscheiden, terwijl er aan de borst zes poten en viervleugels zitten.