Wat is een windei?

  Bij een ‘windei’ gaat het om een stoornis in het allerprilste begin van de zwangerschap, waarbij wel een vruchtzakje, maar geen vrucht (meer) aanwezig is. Het vruchtzakje is dus leeg. Bij een miskraam blijkt er in een op de drie gevallen een ‘windei’ te bestaan.

De oorzaak van een ‘windei’ is niet geheel duidelijk. Mogelijk is de aanleg van het vruchtje al van het begin af gestoord geweest. Het is ook mogelijk dat het vruchtje aanvankelijk wel aanwezig was, maar dan heel vroeg is gestorven. Het vruchtzakje zou daarna nog een tijdje doorgroeien, terwijl het toch al minuscuul kleine vruchtje als het ware ‘oplost’.

Een ‘windei’ geeft net als een (dreigende) miskraam in de regel ook bloedverlies in het begin van de zwangerschap. Met echoscopie kan een ‘windei’ soms als zodanig worden herkend. Bij het naar buitenkomen van stukjes weefsel zal er geen vruchtje worden gevonden.

Het begrip ‘windei’ wordt ook wef gebruikt voor een bepaald soort ei dat bij uitzondering wel eens door een kip wordt gelegd: een ei zonder kalkschaal. Goed beschouwd is dit eigenlijk precies het omgekeerde.