Wat is Epilepsie?

Epilepsie is een ziekte die een aanval bij mensen veroorzaakt, dus een sterke spasme. Vaak maakt zo’n kramp je een tijdje bewusteloos. Dit wordt een epileptische aanval genoemd. Deze aanvallen komen tot stand omdat sommige cellen in de hersenen niet goed werken.

De hersencellen werken op elektriciteit, vergelijkbaar met die uit het stopcontact. Maar de stroom in de hersenen is veel zwakker. Thuis, als een apparaat uitvalt dat werkt met stroom, slaat het soms en de zekering dooft en gaan alle lichten uit. Een soortgelijke “kortsluiting” kan ook in de hersenen bestaan. Tegelijkertijd stroomt er veel te veel elektriciteit, zelfs waar het niet hoort te gaan. Daarna zijn alle cellen zo verzwakt dat ze eerst moeten herstellen.

De aanvallen zelf zijn meestal niet slecht en verdwijnen meestal vanzelf. Sommige patiënten ervaren het echter als zeer gewelddadig. Bovendien kunnen patiënten op deze manier vallen en zichzelf verwonden. Sommigen bijten een beetje van de tong af als ze aanvallen.

Er zijn ongeveer 50 miljoen mensen met epilepsie op aarde. Dus bijna elke honderdste persoon wordt erdoor beïnvloed. Epilepsie heeft meestal kinderen en ouderen. De ziekte kan niet worden genezen. Maar medicijnen kunnen helpen de aanvallen minder frequent te maken of helemaal te stoppen. Een op de drie patiënten helpt niet bij de medicatie. Om hoofdletsel te voorkomen, dragen sommige epileptici in ernstige gevallen een beschermende helm.