Wat je moet weten over Klimaatverandering

Klimaatverandering wordt de huidige klimaatverandering genoemd. In tegenstelling tot het weer, betekent klimaat hoe warm of koud het gedurende een lange periode op één plaats is en wat het weer normaal is. Het klimaat is eigenlijk lang hetzelfde, dus het verandert niet of slechts heel langzaam.

In lange tijd is het klimaat op aarde verschillende keren veranderd. Er was bijvoorbeeld een ijstijd in het paleolithicum. In die tijd was het veel kouder dan vandaag. Deze klimaatverandering is natuurlijk en heeft verschillende oorzaken. Normaal gesproken verandert het klimaat heel langzaam, gedurende vele eeuwen. Een individu zou zo’n verandering in zijn leven niet opmerken omdat hij te langzaam gaat.

We ervaren momenteel echter klimaatverandering die veel sneller vordert, zo snel dat de temperatuur verandert, zelfs in de korte tijd van een mensenleven. Het klimaat over de hele wereld wordt warmer. Men spreekt ook van klimaatverandering, klimaatramp of opwarming van de aarde. De oorzaak van deze snelle klimaatverandering is waarschijnlijk menselijk. Als je vandaag de term klimaatverandering noemt, bedoel je meestal die catastrofe.

Wat is het broeikaseffect?

Het zogenaamde broeikaseffect zorgt er feitelijk voor dat het aangenaam warm is op aarde en niet vriest koud zoals in de ruimte. De atmosfeer, de lucht die onze planeet omringt, bestaat uit veel verschillende gassen. Sommige hiervan zijn zogenaamde broeikasgassen. De bekendste hiervan is koolstofdioxide, afgekort tot CO 2.

Deze gassen creëren een effect op de aarde dat tuiniers bijvoorbeeld gebruiken in hun kassen of kassen. Deze “huizen” van glas laten al het zonlicht binnen, maar de hitte komt slechts gedeeltelijk weer naar buiten. Het glas zorgt daarvoor. Als een auto lange tijd in de zon staat, kunt u hetzelfde waarnemen: het wordt ondraaglijk heet of zelfs heet in de auto.

In de atmosfeer spelen broeikasgassen de rol van glas. De meeste zonnestralen bereiken de grond via de atmosfeer. Hierdoor verwarmen ze de grond. De grond geeft deze warmte echter weer af. De broeikasgassen zorgen ervoor dat niet alle warmte terug de ruimte in ontsnapt. Dit verwarmt de aarde. Dit is het natuurlijke broeikaseffect. Hij is erg belangrijk, want zonder hem zou er niet zo’n aangenaam klimaat op aarde zijn.

Waarom wordt het op aarde warmer?

Hoe meer broeikasgassen er in de atmosfeer zijn, hoe meer hittestralen de aarde niet kunnen verlaten. Dit verwarmt de aarde. Dat is precies wat er enige tijd is gebeurd.

Al meer dan honderd jaar is de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toegenomen. Bovenal is er steeds meer kooldioxide. Veel van de kooldioxide komt van wat mensen doen.

In de 19e eeuw was er de industriële revolutie . Sindsdien verbranden mensen veel hout en kolen. Steenkool wordt bijvoorbeeld veel gebruikt om elektriciteit te produceren. In de vorige eeuw werd de verbranding van olie en aardgas toegevoegd. Bovenal is olie een belangrijke brandstof voor de meeste van onze moderne transportmiddelen: auto’s, bussen , schepen , vliegtuigen , enzovoort. De meeste van hen verbranden brandstoffen in hun motoren , die van aardolie zijn gemaakt, zodat bij verbranding kooldioxide wordt geproduceerd.

Bovendien werden veel bossen gekapt, vooral oerbossen . Dit is bijzonder schadelijk voor het klimaat, omdat bomen koolstofdioxide uit de lucht filteren en het klimaat beschermen. Maar als ze worden gekapt en zelfs verbrand, komt er extra CO 2 vrij in de atmosfeer.

Een deel van het land dat zo wordt verkregen, wordt gebruikt voor landbouw. Ook schaadt het vele vee, de man daar, het klimaat. De magen van vee produceren een veel schadelijker broeikasgas: methaan. Naast methaan veroorzaken dieren en menselijke technologie andere, minder bekende gassen. Sommigen van hen zijn zelfs schadelijker voor ons klimaat.

Vanwege de opwarming ontdooit veel permafrostgrond in het noorden. Als gevolg hiervan komen veel gassen vrij uit de grond , die bovendien het klimaat verwarmen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel en wordt het steeds erger.

Welke gevolgen heeft klimaatverandering?

Allereerst zal de temperatuur op aarde stijgen. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel graden ze vandaag zal klimmen. Dat hangt van veel dingen af, maar vooral van hoeveel broeikasgassen wij mensen de komende jaren in de atmosfeer zullen blazen. Wetenschappers verwachten dat de aarde in het slechtste geval tegen het jaar 2100 iets meer dan 5 graden warm kan zijn. Het is al ongeveer 1 graad opgewarmd in vergelijking met de temperatuur vóór de industrialisatie in de 19e eeuw.

Maar het wordt niet overal veel warmer, deze cijfers zijn slechts gemiddeld . Sommige regio’s zullen veel meer opwarmen dan andere. Het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat het Noordpoolgebied en het Zuidpoolgebied bijzonder heet worden.

Maar klimaatverandering heeft overal op onze planeet gevolgen. Het ijs in het Noordpoolgebied en Antarctica smelt, althans voor een deel. Precies hetzelfde geldt voor de gletsjers in de Alpen en in de andere bergen van de wereld. Door het vele smeltwater stijgt de zeespiegel. Het land aan de kust wordt erdoor overspoeld. Hele eilanden dreigen te vergaan, zelfs die bewoond zijn, zoals de Malediven, Tuvalu of Palau.

Omdat het klimaat zo snel verandert, zullen veel planten en dieren zich er niet aan kunnen aanpassen. Sommigen van hen zullen hun leefgebied verliezen en mogelijk uitsterven. Zelfs woestijnen worden groter. Extreem weer en natuurrampen kunnen vaker voorkomen: zware onweersbuien, sterke stormen, overstromingen, droogte enzovoort.

De meeste wetenschappers dringen erop aan dat de opwarming van de aarde zo laag mogelijk wordt gehouden en dat ze snel iets doen aan klimaatverandering. Ze denken dat het uiteindelijk te laat zal zijn en het klimaat dan volledig uit de hand loopt. Dan kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

Hoe weet je dat er een klimaatverandering is?

Sinds thermometers bestaan, meten mensen de temperatuur in hun omgeving en noteren deze. Na verloop van tijd merk je dat de temperatuur constant stijgt, en sneller en sneller. Dus er is ook ontdekt dat het tegenwoordig al 1 graad warmer is op aarde dan ongeveer 150 jaar geleden.

Wetenschappers hebben onderzocht hoe het klimaat in de wereld is veranderd. Ze studeerden bijvoorbeeld ijs in het Noordpoolgebied en Antarctica. Op de diepe plekken in het ijs kun je zien hoe het klimaat lang geleden was. Je kunt ook zien welke gassen er in de lucht zaten. De wetenschappers ontdekten dat er vroeger minder koolstofdioxide in de lucht was dan nu. Hieruit konden ze de temperatuur berekenen die per keer heerste.

Bijna alle wetenschappers geloven ook dat we al lang de gevolgen van klimaatverandering hebben gevoeld. De jaren 2015 tot 2018 waren dus de vier warmste jaren wereldwijd sinds het weer werd waargenomen. Ook is er in het Noordpoolgebied de laatste jaren minder zee-ijs geweest dan enkele decennia geleden. In de zomer van 2019 werden nieuwe maximale temperaturen gemeten.

Niemand weet met zekerheid of dergelijke extreme weersgebeurtenissen daadwerkelijk iets te maken hebben met klimaatverandering. Er was altijd extreem weer. Maar er wordt aangenomen dat ze frequenter en extremer zijn als gevolg van klimaatverandering. Bijna alle wetenschappers zijn ervan overtuigd dat we de klimaatverandering al ervaren en dat deze steeds sneller verloopt. Ze sporen u aan zo snel mogelijk te handelen om nog ergere gevolgen te voorkomen. Er zijn echter nog steeds mensen die denken dat klimaatverandering niet bestaat.

Kun jij de klimaatverandering stoppen?
Het beschermen van bossen en het planten van nieuwe bomen kan helpen koolstofdioxide uit de atmosfeer te filteren en de klimaatverandering te vertragen. Alleen mensen kunnen klimaatverandering stoppen, omdat wij het ook veroorzaken. We hebben het over klimaatbescherming. Er zijn veel manieren om het klimaat te beschermen.

Het belangrijkste is dat er minder broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Ten eerste moeten we proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Bijvoorbeeld door onnodige autoritten te vermijden, thuis elektriciteit te besparen, minder afval te veroorzaken enzovoort. Bovenal moet de energie die u gebruikt duurzame energie zijn die geen koolstofdioxide produceert.

Anderzijds zou men er ook voor kunnen zorgen dat er minder broeikasgassen in de natuur zijn. Voor dit doel moeten de bossen worden beschermd, omdat de bomen koolstofdioxide uit de lucht filteren. Er zijn ook plannen om wereldwijd miljoenen nieuwe bomen te planten. Sommige onderzoekers werken ook aan nieuwe manieren om koolstofdioxide en andere broeikasgassen uit de atmosfeer te filteren.

In 2016 besloten de landen van de wereld de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Ze besloten zelfs alles te proberen om haar een halve graad kleiner te houden. Omdat de opwarming echter al 1 graad heeft bereikt, moeten mensen heel snel handelen om het doel te bereiken.

Veel mensen, vooral jongeren, vinden dat politici veel te weinig hebben gedaan om het klimaat te redden. Ze organiseren demonstraties waarin wordt opgeroepen tot meer klimaatbescherming. Deze demonstraties vinden nu overal ter wereld plaats en meestal op vrijdag. Ze noemen zichzelf ‘vrijdag voor de toekomst’ in het Engels . Dat betekent in het Engels : “Vrijdag voor de toekomst .” De demonstranten zijn van mening dat we allemaal alleen een toekomst hebben als we het klimaat beschermen. En om dit doel te bereiken, moet iedereen nadenken over wat ze kunnen doen om hun klimaat te verbeteren.