Wat te doen als de motor een tikkend geluid geeft

Het kan gebeuren dat de motor van een auto een eigenaardig, metaalachtig tikkend geluid maakt. Dit wordt meestal ‘pingelen’ genoemd. Dit geluid ontstaat door een voortijdige verbranding van een deel van het benzine/luchtmengsel in een verbrandingskamer. U moet hieraan iets (laten) doen, want voortdurend pingelen kan tot gevolg hebben dat er een gat in een zuiger brandt.

Het pingelen kan diverse oorzaken hebben, maar de meest voorkomende zijn het gebruik van benzine met een te laag octaangehalte en een te vroeg afgesteld ontstekingstijdstip. In het eerste geval moet u de tank met de juiste benzine vullen, in het tweede geval het ontstekingstijdstip (laten) afstellen. Verder kan er een bougie van het verkeerde type zijn gemonteerd die te heet wordt of kan de motor in zijn geheel te heet worden door een defect in het koelsysteem. Ten slotte is het ook nog mogelijk dat het centrifugaal vervroegingsmechanisme, dat zich onder de grondplaat onder de verdeelkap bevindt, niet goed werkt. Controleer of de veertjes goed op hun plaats zitten.