Wat te doen als de motor van de auto slecht loopt

Een automotor kan door allerlei oorzaken slecht functioneren. Dit kan ongewenste slijtage tot gevolg hebben en zal altijd in een te hoge benzinerekening resulteren. Daarom is het zaak dat u het slecht lopen opmerkt en dit verhelpt of laat verhelpen. Hieronder volgen de meest voorkomende problemen met hun oorzaken.

Afslaan van stationair draaiende motor
Het stationaire toerental is te laag afgesteld, de contactpunten zijn onjuist afgesteld of versleten, de carburateur stroomt over, de motor zuigt valse lucht aan.

De motor loopt stationair onregelmatig
Ontregelde mengselregelschroef en smoorklepaanslagschroef, contactpunten onjuist afgesteld of versleten, vervuilde of onjuist afgestelde bougies, onjuist afgesteld ontstekingstijdstip, de motor zuigt valse lucht aan, onjuiste klepspeling.

Motor slaat bij gas geven af
Acceleratiepomp van de carburateur werkt niet goed, carburateur krijgt te weinig benzine, kortsluiting in de onderbreker, vervuild luchtfilterelement.

De motor trekt slecht op
Ontstekingstijdstip onjuist afgesteld, motor zuigt valse lucht aan, onvoldoende benzinetoevoer, bediening smoorklep ontregeld, onjuiste klepspeling, te weinig compressie.

De motor slaat over
Defecte bougie, defect in ontstekingscircuit, beschadigde hoogspanningskabels, motor zuigt valse lucht aan, benzinetekort of water in de benzine, carburateur stroomt over.

De motor levert onvoldoende
Ontstekingstijdstip onjuist afgesteld, het automatische ontstekingsvervroegingsmechanisme werkt niet goed, de motor zuigt valse lucht aan, klepspeling onjuist, compressie te laag, te geringe brandstofroevoer, bediening smoorklep ontregeld.

Motor slaat af wanneer de auto tot stilstand wordt gebracht
Ontregelde stationaire afstelling, verstopte sproeier, motor zuigt valse lucht aan.

Motor blijft bij afgezet contact
Motor te heet, bougies te heet, nagloeien, carburateur werkt slecht, motor zuigt valse lucht aan.

Motor slaat over bij hoge snelheid
Vervuilde of losgeraakte elektrische verbindingen van het ontstekingssysteem, vervuilde of ingebrande contactpunten, haperende bougies, vuil in de carburateur, onjuiste klepspeling.

Motor sputtert en stottert
Water of vuil in het brandstofsysteem, vlotterniveau te laag.