Wat te doen bij een sterfgeval

Als er een sterfgeval plaatsvindt, is niemand verplicht aangifte van het overlijden te doen of voor de begrafenis of crematie te zorgen. Alleen degene bij wie het stoffelijk overschot zich bevindt, is verplicht de burgemeester te waarschuwen. Deze zorgt dan voor lijkschouwing en lijkbezorging.

In de praktijk zal echter de naaste familie een uitvaartondernemer waarschuwen, die meestal alle formaliteiten vervult, zoals het doen van aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand, het verzorgen van overlijdensadvertenties en rouwkaarten, en het regelen van de uitvaart.

Verder moet de Raad van Arbeid worden verwittigd als de overledene een AOW-of een A WW -uitkering genoot en eventueel de pensioen betalende vroegere werkgever of het pensioenfonds. Verder moet er worden nagegaan of er een levensverzekering is, een testament of een andere laatste wil, bijvoorbeeld in de vorm van een voorgedrukte checklist, getiteld ‘Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden’.